Precursors del llenguatge

Observa les capacitats comunicatives de l'infant des del punt de vista de la producció, de la percepció i de la interacció.

Com percep?

Observa com evoluciona la percepció de la parla.

Com s’expressa?

Observa les fases inicials de la producció de la parla.

Com es comunica?

Observa les capacitats comunicatives de l'infant.