Comprensió de paraules

“L’aprenentatge de paraules és una fita en el camí cap al desenvolupament d’una capacitat exclusivament humana”.

Werker & Yeung, 2005

Comprensió de paraules

Abans de començar a parlar, al voltant del dotzè mes de vida, els infants han assolit un nivell de comprensió d’un bon nombre de paraules i expressions. Aquest ventall de termes coneguts s’anomena “lèxic o vocabulari receptiu”.

És aproximadament a partir del sisè mes de vida que els infants comencen a desenvolupar aquest lèxic receptiu. La comprensió de paraules s’inicia lentament entre els 6 i els 9 mesos, centrada en un petit nombre de noms concrets. Una de les primeres paraules que primer solen reconèixer és el seu propi nom. També incorporen la comprensió de paraules molt properes i familiars, com ara “mama” o “papa”, el nom de la seva joguina preferida, objectes propis com el biberó, així com parts del cos i expressions utilitzades en rutines socials o de joc, com ara el “cu-cú”.

Alguns infants poden arribar, cap als 12 mesos, a tenir fins a 50 paraules diferents en el seu lèxic receptiu. Comprovar aquest coneixement és senzill, només cal veure si l’infant reacciona adequadament, respon o fa una determinada acció després d’una pregunta o demanda d’un adult, sense cap altre indicació que no sigui el llenguatge.

L’adquisició d’un vocabulari receptiu prepara per a la producció de paraules

El vocabulari receptiu primerenc s’assoleix sobretot a partir de les situacions d’atenció conjunta, on hi sol haver seguiment de mirada i gestos d’assenyalar. Els infants també incrementen el nombre de mots que entenen quan descobreixen noves paraules i les associen a referents coneguts.

Amb la comprensió de noves paraules, s’inicia el desenvolupament del lèxic i es prepara el moment en què els infants produeixen de seves primeres paraules (és a dir, el seu lèxic productiu). També, el fet de comprendre paraules fa que els adults se n’adonin i modifiquin la seva interacció lingüística amb els infants que ara és més rica des del punt de vista del llenguatge que es fa servir.

A mesura que els infants es van fent més grans, obviament el seu vocabulari receptiu s’incrementa, però és a partir dels 13-14 mesos quan es produeix una important acceleració en el seu creixement. Tanmateix, és important destacar que cada infant segueix el seu propi patró temporal de desenvolupament i els ritmes d’aprenentatge varien molt d’un infant a un altre. Generalment, els nens que mostren una alta comprensió lingüística (és a dir, un vocabulari receptiu més alt) també produeixen paraules més aviat, però no sempre és així.

Consell

Els infants entenen paraules abans de produir-les. Com podem saber el que entén el nostre fill?

Veure consell >
13 reacciones