Respon als interessos del teu infant

“La capacitat de resposta es refereix a les reaccions immediates, relacionades amb allò que capta l’atenció de l’infant, i adequades al context d’interacció que tenen els pares envers els seus fills en els intercanvis comunicatius quotidians.” 

Bornstein, Tamis-LeMonda, Hahn, & Haynes, 2008

Parla sobre el que interessa a l’infant

Els infants aprenen a parlar mentre interaccionen amb els seus cuidadors. Des de ben petits, els bebès presten atenció als seus pares quan aquets els parlen sobre les coses que estan mirant o amb les que participen, per intentar aprendre paraules. Per exemple, imagina que un nen petit està mirant la rentadora. Si un pare diu “rentadora” mentre que la mira, és bastant probable que comenci a aprendre aquesta paraula. Però, si mentre mira la rentadora, el seu pare està preparant el menjar i parla sobre això, és menys probable que aprengui les paraules sobre el menjar, ja que no l’està mirant. Les investigacions han demostrat que com més parlin els pares sobre les coses que han captat l’atenció del nen, major serà el vocabulari del nen.

Com podem saber cap a on dirigeixen l’atenció els infants?

Els infants tenen moltes formes de mostrar que algun objecte o esdeveniment ha captat la seva atenció. Podem dir que l’infant s’ha interessat per alguna cosa si la mira, hi juga, la toca o la mou.

Algunes vegades, pot ser que també l’assenyalin o intentin mostrar-la o donar-la a algun adult. Quan observem que l’infant està fent alguna d’aquestes coses, parlar sobre allò que ha captat el seu interès, és una forma adequada d’ajudar-los a aprendre a parlar. Per tant, observa a on el teu fill dirigeix la seva atenció i parla sobre això. D’aquesta manera augmentaràs les possibilitats d’aprendre noves paraules.

Per a saber-ne més

Bornstein, M.H., Tamis-LeMonda, C.S., Hahn, C.S., & Haynes, M. (2008). Maternal responsiveness to young children at three ages: Longitudinal analysis of a multidimensional, modular, and specific parenting construct. Developmental Psychology, 44(3), 867-874.

McGillion, M.L., Herber, J.S., Pine, J.M., Keren-Portnoy, T., Vihman, M. & Matthews, D. (2013). IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 5(3), 240-248.

Topping, K., Dekhinet, R. & Zeedy, S. (2012). Parent–infant interaction and children’s language development. Educational Psychology, 1–36.